Skip links

Vendor Rating Solution

Explainer video

Vendor Rating Solution of in het kort VRS, is een software oplossing voor inkopers. Het management van VRS wilden graag op een snelle en liefst ook vermakelijke manier laten zien wat het nut van hun software is voor de doelgroep. Een voice-over wilden ze liever niet. Muziek wel.

Tijdens een Zoom sessie was de eerste vraag waarom deze software onmisbaar is voor inkopers. Ze vertelden dat inkopers vaak bezig zijn om brandjes te blussen van leveranciers die allemaal verschillend zijn in snelheid, kwaliteit en service. Dit was dan ook het uitgangspunt voor de storytelling in de animatie.

De oplossing is dat de verschillen tussen de leveranciers met de software van VRS helder in beeld gebracht kunnen worden. Waardoor de inkoper kan aangeven waar de knelpunten zitten en samen met de leverancier het hele proces kan optimaliseren.

Wat we hebben gedaan:

  • Conceptontwikkeling
  • Design
  • storyboard
  • animatie
  • Sound effects