Skip links

Verzuimproces

Explainer video

Het probleem van de HR afdeling van de Universiteit Utrecht was dat leidinggevenden, vaak hoogleraren, soms te veel in beslag genomen worden met de dagelijkse gang van zaken waardoor onvoldoende tijd nemen voor de begeleiding van (langdurig) zieken.

Tegelijkertijd staat er bij universiteit een heel team klaar met mensen die kunnen helpen als dat nodig is. Zoals een re-integratiedeskundige, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en HR consultant. 

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is elke werkgever verplicht om een aantal taken uit te voeren om ervoor te zorgen dat langdurig zieken, indien mogelijk, weer aan het werk gaan.

We hebben in overleg met HR de belangrijkste boodschap uit dit proces gefilterd en dit op een visueel aantrekkelijke manier in beeld gebracht. Zodat ook de drukst bezette leidinggevende in 3 minuten het verzuimproces kunnen bekijken.

Wat we hebben gedaan:

  • Conceptontwikkeling
  • Design
  • storyboard
  • animatie
  • Sound effects